dot dot
dot
dot
dot
dot
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู(ภาคใต้) article

 

การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู(ภาคใต้)

วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมไดมอนด์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

 
หนังสือราชการแจ้งสำนักงาน สกสค.จังหวัด

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 article
โครงการพัฒนาชีวิตครู ระยะที่ 2 article
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 article
รายละเอียดเงินสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด (ไตรมาส 4/2556)
สรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2556 article
ทุนการศึกษาโครงการพัฒนาชีวิตครู ปี 2555 article
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2555
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันความเสี่ยงโครงการพัฒนาชีวิตครู(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) article
เงินสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาชีวิตครูจังหวัด (ไตรมาส 3/2555) articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู สกสค.
ที่อยู่ :  เลขที่ 128/1  เขต : ดุสิต  แขวง : ดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10300
เบอร์โทร : 02-3560105     โทรสาร :  02-2824146
อีเมล : soonteacher@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.tdc.go.th.